Nadace Open Society Fund Praha Fond Otakara Motejla

Kam jdou moje daně?

Průměrný Čech odvede na daních necelé 3000 měsíčně. Ne vždy se ovšem stát chová jako dobrý hospodář. Projekty zařazené v této kategorii pracují s daty o veřejných rozpočtech a přispívají k jejich zprůhlednění, nacházejí v nich zajímavé vazby a publikují je tak, aby byly srozumitelné i těm, se ztrácejí v mnohasetstránkových úředních směrnicích.

Partneři projektu

US EmbassyNadace OSF