Nadace Open Society Fund Praha Fond Otakara Motejla

Publikace

Transparentní veřejná správa, praktické tipy pro efektivní práci s daty nebo návod, jak regulovat hazard ve vaší obci... Stáhněte si knihy, které Fond Otakara Motejla vydal nebo podpořil.

Czekuj Česko - rozvoj občanských dovedností online

1. 12. 2014 | PDF | 705.9 KB | Publikace

Soubor 9 aktivit rozvíjejících aktivní občanství s pomocí online aplikací a webů. Aktivity jsou určeny pedagogům a vychovatelům, pracují s metodou trojfázového učení. Autory jsou Anežka Králová, Lukáš Šlehofer a Anna Rambousková. Každý z výukových aktivit je propojena s online kvízem: http://www.nasstat.cz/testy/ Bližší informace: michaela.rybickova@motejl.cz

Stáhnout dokument

1. pražský geodata hackathon - případová studie

18. 3. 2015 | PDF | 494.6 KB | Publikace

Cílem víkendového programovacího maratonu bylo otevřít pražská geodata komunitě IT nadšenců a podpořit vznik nových digitálních služeb. Hackathon ukázal, že otevřenost se vyplatí – nastartuje vznik nových služeb, ukáže netušený potenciál dat i invenční propojení různých zdrojů a v neposlední řadě poskytne odbornou zpětnou vazbu ke kvalitě a dostupnosti dat. Případová studie stručně shrnuje proč jsme se programovací maraton rozhodli uspořádat, co přinesl a co obnáší podobnou akci uspořádat.

Stáhnout dokument

Data hackathon - krok za krokem

18. 3. 2015 | PDF | 53.1 KB | Publikace

V červnu 2014 uspořádal Fond Otakara Motejla spolu s Institutem plánování rozvoje hl. m. Prahy a GISMentors 1. pražský geodata hackathon. Úspěch akce, která byla prvním českým hackathonem ve spolupráci s veřejnou správou, předčil naše očekávání. Rozhodli jsme se protosdílet naše zkušenosti sevšemi, kdo zvažují uspořádání podobné akce.

Stáhnout dokument

Jak otevírat data

5. 9. 2014 | PDF | 536.3 KB | Publikace

Publikace nabízí stručný a srozumitelný návod institucím, které chtějí zpřístupnit svá data v otevřených formátech. Představuje celý proces uvolňování dat od prvotního plánování, jaké informace zveřejnit, přes výhody i úskalí různých způsobů publikace až po údržbu dat a jejich vyhodnocení. Text je zpracován tak, aby jej mohl využít starosta, úředník i programátor.

Stáhnout dokument

Příručka datové žurnalistiky

4. 12. 2013 | PDF | 2.1 MB | Publikace

Fond Otakara Motejla dlouhodobě podporuje rozvoj datové žurnalistiky v ČR. Abychom tento dynamický fenomén přiblížili českým novinářům i dalším zájemcům, rozhodli jsme se vydat českou verzi The Data Journalism Hanbook. Z publikace, která je společným dílem desítek novinářů i datových nadšenců z celého světa, jsme vybrali nejpřínosnější pasáže a opatřili je českým kontextem. The Data Journalism Hanbook vytvořili Lilliana Bounegru, Lucy Chambers a Jonathan Gray, na její vydání přispěli European Journalism Centre a Open Knowledge Foundation. http://datajournalismhandbook.org/ Příručka je také k dispozici ve formátu mobi ( bit.ly/ddjmobi ) a epub ( bit.ly/ddjepub ).

Stáhnout dokument

Otevřená data: příležitost pro Českou republiku

9. 12. 2013 | PDF | 1.2 MB | Publikace

Chceme Česko, o němž se bude za pár let vyprávět podobný příběh, jako dnes lze slyšet o Estonsku – o zemi, kde svůj hospodářský i vzdělanostní růst založili na otevřeném přístupu státu k informačním technologiím? Fond Otakara Motejla vydává přepracované vydání brožury, která se zaměřuje na to, jaké kroky čekají státní úřady, akademickou sféru i neziskovky.

Stáhnout dokument

Software na úřadech a jeho otevřené alternativy

4. 12. 2013 | PDF | 8.0 MB | Publikace

Metodika pro zavedení open source software na úřadech. Je určena primárně vedoucím IT oddělení a manažerům, kteří mají vliv na nákup softwaru. Vysvětluje charakteristické vlastnosti open-source softwaru, okolnosti jeho pořízení a nasazení. Zabývá se častými předsudky nebo obavami, dokládá na příkladech z praxe výhodnost open source. Zdůrazňuje výhody otevřených formátů jako OpenDocument Format a nezávislost na jednom výrobci. Brožuru vydalo občanské sdružení Liberix za finanční podpory Fondu Otakara Motejla.

Stáhnout dokument

Hazard ve vaší obci lze konečně regulovat

4. 12. 2013 | PDF | 5.3 MB | Publikace

Rozhodnutí ústavního soudu z dubna 2013 znamená možnost okamžitě regulovat hazard ve vaší obci. Praktická příručka pro obecní samosprávy pomůže zorientovat se v nové legislative a poradí, jaké následující kroky podniknout. Příručku vydali o.s. Brnění, Transparency International ČR a Občané proti hazardu o.s. Finanční podporu poskytli Nadace Open Society Fund a Fond Otakara Motejla a Nadace Veronica.

Stáhnout dokument

Partneři projektu

US EmbassyNadace OSF