Nadace Open Society Fund Praha Fond Otakara Motejla

Kandidáti

Ing., Bc. Kateřina Konečná

Komunistická strana Čech a Moravy

Poslankyně PČR, zastupitelka města Nový Jičín (KSČM). Absolvovala Správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná ekonomie a správa. Od roku 2002 je členkou Poslanecké sněmovny. Mezi roky 2003–2004 byla nejprve pozorovatelkou a později kooptovanou poslankyní Evropského parlamentu. Od roku 2002 zasedala v Zahraničním výboru PS PČR, od roku 2006 byla jeho místopředsedkyní. Ve Sněmovně se zaměřuje na oblasti zahraniční politiky, životního prostředí, mládeže či drogové problematiky. Od roku 2005 členkou KSČM, v současné době stínovou ministryní pro životní prostředí a průřezový resort mládeže. Roku 2010 byla zvolena zastupitelkou města Nového Jičína. V roce 2013 dokončila bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 kandiduje jako lídryně KSČM. Kateřina Konečná je vdaná.

MUDr. Jiří Maštálka

Komunistická strana Čech a Moravy

Poslanec EP, bývalý místopředseda strany (KSČM), lékař. Po absolvování studia medicíny na Volgogradském a Kyjevském lékařském institutu nastoupil v roce 1981 jako lékař kardiologické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. V letech 1981–1982 působil jako lékař v ČSLA. Do "vysoké politiky" vstoupil v lednu 1990, kdy byl za komunistickou stranu kooptován do Federálního shromáždění. V letech 1994–1998 působil v Zastupitelstvu města Plzně. Mezi lety 1996–2004 zastával za KSČM poslanecký mandát. Od roku 2004 je poslancem Evropského parlamentu, kde se věnoval převážně zaměstnanosti a sociálním věcem a v současné době je členem Předsednictva EP. V letech 2008–2012 byl místopředsedou KSČM. Jiří Maštálka je ženatý a má dvě děti.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

Komunistická strana Čech a Moravy

Poslanec EP a zastupitel města Teplic (KSČM). Absolvent VŠ chemicko-technologické v Praze, spoluautor dvou patentních vynálezů. Působil v jako výzkumný pracovník, pecař, ředitel sklárny a dalších funkcích s technickým zaměřením. V letech 1993–1998 byl ředitelem ocelárny Promet Kladno. Od roku 1974 je členem komunistické strany. V období let 1995–1996 zasedal v Ústředním výboru KSČM. V roce 1998 byl zvolen do Zastupitelstva města Teplic, jehož členem je doposud. Téhož roku byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Zde působil do roku 2004, byl mimo jiné členem Zahraničního výboru či místopředsedou Výboru pro evropskou integraci. V roce 2004 se stal poslancem Evropského parlamentu a tento post obhájil v následujících volbách roku 2009. Věnuje se dopravě, sociálním otázkám a životnímu prostředí. Jaromír Kohlíček je ženatý a má čtyři děti.

PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.

Komunistická strana Čech a Moravy

Poslanec EP (KSČM). Vystudoval filosofii a historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Po absolutoriu pokračoval v postgraduálním studiu na katedře filozofie FF UK, kde zároveň působil jako pedagog. V letech 1984–1990 byl zaměstnancem Prognostického ústavu ČSAV. Od roku 1972 je členem komunistické strany. Mezi rokem 1990–1992 byl poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR. V období let 1993–2004 byl místopředsedou KSČM. V roce 1996 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, kde se věnoval především zahraničně-politickým tématům, působil ve výboru pro evropskou integraci a později se stal pozorovatelem v Evropském parlamentu. V letech 1996–2003 spoluvlastnil obchodní firmu BM Export s.r.o. V roce 2004 neúspěšně kandidoval na předsedu KSČM. Od roku 2004 je poslancem Evropského parlamentu. Zde se zapsal především napadením nizozemského reportéra v červnu 2013. V roce 2014 obhajuje mandát ze 4. místa kandidátky, přestože nevysvětlil své milionové dluhy, což bylo podmínkou kandidatury KSČM. Aktivně ovládá přes dvacet světových jazyků. Miloslav Ransdorf je ženatý a má jedno dítě.

PhDr.  Josef Skála, CSc.

Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidát do EP (KSČM), pedagog a podnikatel. Získal titul PhDr. i Csc.. Dříve člen KSČ, nyní členem KSČM, kde obsadil pozice člena pražské rady KSČM a místopředsedy KSČM pro oblast regionální a komunální politiky a občanského sektoru. Byl aktivní v orgánech několika akciových společností. Vydavatel internetové revue StřípkyZeSvěta.cz. Neúspěšně kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 a následně v roce 2014 stanul na pátém místě kandidátky KSČM do voleb do Evropského parlamentu.

Pavla Šlahúnková

Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidátka do EP (nestr. za KSČM), studentka sociologie. Studuje Vídeňskou univerzitu. Je členkou Komise pro kulturu a cestovní ruch Jihočeského kraje. V KSČM působila jako manažerka Komise mládeže ÚV. V roce 2009 poprvé neúspěšně kandidovala do voleb do Evropského parlamentu, v roce 2014 kandiduje znovu, tentokrát na 6. místě.

Ing. Esma Opravilová

Komunistická strana Čech a Moravy

Zastupitelka města Kroměříže (KSČM), manažerka. Vystudovala obor technologie, management plastů a pryže na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, působí v pozici manažerky pro dodavatelskou kvalitu. Členkou KSČM se stala v roce 1995. Mezi roky 1999–2013 byla členkou pléna OV KSČM v Kroměříži. V letech 2005–2010 působila jako asistentka levicové frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu, pracovala ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a výboru pro dopravu a cestovní ruch. Od roku 2006 je členkou Zastupitelstva města Kroměříže, působí v Kulturní komisi rady města. V letech 2008–2012 zasedala rovněž ve Výboru pro evropské záležitosti Zastupitelstva Zlínského kraje. V roce 2014 kandiduje ve volbách do Evropského parlamentu.

PhDr. Ing. Mgr. et M Jiří Valenta

Komunistická strana Čech a Moravy

Poslanec PČR, zastupitel Plzeňského kraja a města Plzeň (KSČM), pedagogický pracovník. Po ukončení ročního nástavbového studia v roce 1985 na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni pracoval jako skladník v OD Prior. V roce 1986 absolvoval náhradní vojenskou službu. V období 1987–1990 pracoval na různých pozicích u Sboru národní bezpečnosti. Po přeřazení do Plzně působil v roce 1989 čtyři měsíce jako příslušník Státní bezpečnosti. Od roku 1990 pracuje jako vychovatel, lektor a metodik na VOŠ a SPŠE - domov mládeže v Plzni. V letech 1994–1998 studoval Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni. V období 1999–2001 studoval Filosofickou fakultu ZČU v Plzni. V roce 2004 získal titul PhDr. na Fakultě sociálních věd UK.  Od roku 2004 je členem Komunistické strany Čech a Moravy. Roku 2006 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva statutárního města Plzně, mandát obhájil i o čtyři roky později. V roce 2011 dostudoval ČZU v Praze, kde získal titul Ing. V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Plzeňského kraje, v roce 2013 poslancem PČR. Jiří Valenta je rozvedený a má jedno dítě.