Nadace Open Society Fund Praha Fond Otakara Motejla

Úspěšní komunální politici radili, jak otevřít radnice občanům

12. 2. 2014 | Aktuální dění

V sobotu 8. 2. se na konferenci Otvírejme radnice, pořádané Fondem Otakara Motejla a Vysokou školou ekonomickou v Praze, sešlo bezmála 200 komunálních politiků a aktivních občanů, aby sdíleli zkušenosti s prosazováním transparentní místní politiky. Řadu praktických doporučení si odnesli zejména ti, kteří uvažují o kandidatuře v podzimních komunálních volbách.

Jak uvedla politoložka Vladimíra Dvořáková, na počátku musí být dobrá, a ne příliš obecná, kampaň. Kandidáti, kteří chtějí zprůhlednit radnici, by ji měli postavit na jasném tématu, jež je jim blízké. Dle zkušeností Davida Holmana, zastupitele Kuřimi, je také vhodné hledat názorové průniky s ostatními kandidujícími již v době kampaně a při jednáních o koalici tolik nelpět na funkcích, ale držet se svého tématu.


Po úspěšných volbách je třeba začít rychle jednat. Filip Kořínek z Černošic nejdříve prosazoval průhlednou politiku z opozičních řad, a když byl v roce 2010 zvolen starostou, musel rychle přejít do pozice politika, který ručí za fungování radnice. Splnit předvolební sliby o transparentnosti ale zabralo překvapivě málo času - vedení Černošic to zvládlo za 4 týdny. Často šlo jen o to vzít dokumenty z interní databáze města a pověsit je na internet. Občané tak dnes mají volný přístup k informacím o hospodaření a důležitých rozhodnutích zastupitelstva i ke starostovu kalendáři.


Otevřené zveřejňování zakázek se osvědčilo také středočeským Psárům. Podle starosty Milana Váchy se tak o poptávaných službách dozví mnohem více firem, což přináší úspory ve výši cca 30 %. Město také pravidelně publikuje záznamy ze zastupitelstva, aby občané mohli sledovat důležitá rozhodnutí o budoucnosti města z pohodlí svých domovů.


 

Ne vždy je vstřícné řízení města snadné - dohodnout se s opozicí někdy vyžaduje velký diplomatický um. Petra Kolínská ze zastupitelstva Prahy 6 zdůraznila také nutnost nastavit na úřadě jasná  pravidla fungování a novelizovat provozní řády.


Praktickou pomoc začínajícím i zkušeným politikům nabízí řada organizací. Spolek Oživení pro zastupitele zpracoval Protikorupční desatero, které jim pomůže dodržet zásady transparetní politiky. Svaz měst a obcí ČR zase připravil příručku Vzdělaný zastupitel, která nováčkům přiblíží základní legislativu.


Čistá politika funguje, přestože řízení  města je někdy náročné a může mít svá úskalí. Podle černošického starosty je dobré držet se tří zásad: zachovat si důvěru, neztratit náboj a mít vizi. Milan Vácha pak diskuzi uzavřel optimistickým postřehem: v poslední době se zvyšuje počet chytrých lidí, kteří se do dění v obcích aktivně zapojují. Snad tedy můžeme věřit, že zastupitelů, kteří se nebojí otevřít své radnice, bude přibývat.  


A těm, kteří se ještě necítí na starostovské křeslo, ale chtějí vědět, kdo a jak v jejich obci rozhoduje nebo jaký má město rozpočet, pomohou praktické online nástroje v našem rozcestníku.

 

Druhý ročník konference proběhne 21. 3. 2015 na pražské VŠE, více informací a registrace zde.

Doplňující materiály:


Videozáznam z konference

Fotografie z konference

Partneři projektu

US EmbassyNadace OSF